Điếu Trúc Vàng Đen Bọc Đồng Tân Cổ Điển

780,000  680,000 

Điếu Trúc Vàng Đen Bọc Đồng Tân Cổ Điển
Điếu Trúc Vàng Đen Bọc Đồng Tân Cổ Điển

780,000  680,000