Điếu Nứa Vàng Bọc Đồng DNV01

680,000  620,000 

Điếu Nứa Vàng Bọc Đồng DNV01

680,000  620,000