Điếu Nứa Vàng Bọc Đồng DNV01

620,000 

Điếu Nứa Vàng Bọc Đồng DNV01

620,000