Điếu quái ống nhòm 7 mắt đồng trơn

3,500,000  3,000,000 

Điếu quái ống nhòm 7 mắt đồng trơn

3,500,000  3,000,000