Điếu Trúc Vàng Đen Đồng Trơn DTD01

750,000  650,000 

Điếu Trúc Vàng Đen Đồng Trơn DTD01

750,000  650,000