Điếu Trúc Vàng Đen Đồng Trơn DTD01

650,000 

Điếu Trúc Vàng Đen Đồng Trơn DTD01

650,000