Điếu Trúc Vàng 3 Đai Đồng

550,000 

Điếu Trúc Vàng 3 Đai Đồng

550,000