Điếu Trúc Vàng 3 Đai Đồng

680,000  550,000 

Điếu Trúc Vàng 3 Đai Đồng

680,000  550,000