Điếu Trúc Đen Đồng Trơn DTDT02

650,000 

Điếu Trúc Đen Đồng Trơn DTDT02

650,000