Điếu Trúc Đen Đồng Trơn DTDT02

680,000  650,000 

Điếu Trúc Đen Đồng Trơn DTDT02

680,000  650,000