Điếu Trúc 6 Đai Đồng DCT06

650,000 

Điếu Trúc 6 Đai Đồng DCT06

650,000