Điếu Trúc 6 Đai Đồng DCT06

680,000  650,000 

Điếu Trúc 6 Đai Đồng DCT06

680,000  650,000