Điếu Nứa Vàng Chanh Thảm Mây Thật

780,000  700,000 

Điếu Nứa Vàng Chanh Thảm Mây Thật thủ công do các nghệ nhân làng điếu Nam Ngạn Thành phố Thanh Hóa trực tiếp sản xuất

Điếu Nứa Vàng Chanh Thảm Mây Thật

780,000  700,000