Điếu Nứa Lên Nước 6 Năm Chân Sừng Hoẵng

7,800,000  5,500,000 

Điếu Nứa Lên Nước 6 Năm Chân Sừng Hoẵng 1 siêu phẩm thực thụ dày công chăm sóc của một nghệ nhân chơi điếu nứa Xứ Thanh

Điếu Nứa Lên Nước 6 Năm Chân Sừng Hoẵng

7,800,000  5,500,000