Điếu nứa lên nước bọc đồng, đan mây tự nhiên

3,300,000  2,900,000 

dieu-nua-len-nuoc-tu-nhien-4
Điếu nứa lên nước bọc đồng, đan mây tự nhiên

3,300,000  2,900,000