Điếu Tre Đồng Trơn DCT06

950,000 

Điếu Tre Đồng Trơn DCT06

950,000