Điếu Nứa Xanh Bọc Đồng Trơn

750,000  680,000 

Điếu Nứa Xanh Bọc Đồng Trơn
Điếu Nứa Xanh Bọc Đồng Trơn

750,000  680,000