Điếu Nứa Trắng Sữa Tự Nhiên Bọc Đồng

680,000 

Điếu Nứa Trắng Ngà bọc đồng
Điếu Nứa Trắng Sữa Tự Nhiên Bọc Đồng

680,000