Điếu Trúc Vàng Bọc Đồng

650,000  600,000 

Điếu Trúc Vàng Bọc Đồng

650,000  600,000